1

¿Francisco o Benedicto?

2

¿Alemania o Brasil?

3

¿Patoruzito o Ironman?

4

¿Susana o Moria?

5

¿El “Buenas noches América” de Tinelli o el “vermouth con papas fritas y good show” del gran Tato Bores?